diumenge, 28 de setembre de 2014

EL CLUB DELS DEURES

"El Club dels Deures 2014-15 començarà el proper dimecres dia 1 d'octubre. Com ja sabeu consisteix en ajudar els xiquets a fer els deures i preparar els exàmens de l'escola. Hi ha dos torns: el de migdia abans de baixar a dinar i a la vesprada des de la eixida a les 16.30 fins a les 18.00h.

Si hi ha algun pare / mare interessat en què el seu fill/a realitze l'activitat, pot omplir el full d'inscripció que es va enviar juntament amb la resta d'activitats extraescolars i lliurar-lo a l'AMPA o emplenar-lo i lliurar-lo directament allà.

Igualment, si haguera algun pare amb algun dubte sobre l'activitat pot preguntar allà mateix o telefonar al 654134756 (Ana Pilar) "

dimecres, 24 de setembre de 2014

GRUPS INTERACTIUS

Als familiars de l'alumnat del nostre centre:

Com sabeu, des de fa dos anys, en el nostre centre estem duent a terme una sèrie d'Actuacions Educatives d'Èxit, en les que molts de vosaltres ja heu participat com a voluntaris. Parlem dels Grups Interactius en les aules, Tertúlies Literàries Dialògiques i altres formes de participació de familiars.

Ens agradaria comptar amb el nombre més gran de Voluntaris possibles, perquè estes activitats continuen tenint continuïtat i l'alumnat puga seguir beneficiant-se d'estes ferramentes. Els únics requisits per a ser voluntari és disposar d'algun moment per a vindre al centre i tindre il·lusió per participar.

Per això, vos convoquem a una sessió informativa on vos explicarem el funcionament d'estes activitats, el per què de la seua posada en funcionament i com podem contribuir a la millora de tots els membres de la Comunitat Escolar.

Amb el fi de que l'assistència puga ser generalitzada i puguen assistir aquells interessats, independentment del seu horari laboral, hem preparat dos sessions de la mateixa xarrada, perquè trieu la que millor vos ve.1ª sessió: DIJOUS, 25 DE SETEMBRE.
HORA: 9'00 del matí
LLOC: Aula d'usos múltiples

2ª sessió: DIMECRES, 1 D'OCTUBRE
HORA: 15'00 hores.
LLOC: Aula d'usos múltiples

Si estàs interessat a ser voluntari i no pots assistir a cap de les dos sessions pots posar-te en contacte amb la Direcció del Centre o la Direcció d'Estudis perquè et faciliten la informació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Vos esperem!


La Direcció.

divendres, 19 de setembre de 2014

INFORMACIÓ DEL MENJADOR

EL MENJADOR ESCOLAR DEL CENTRE

1.- OBJECTIUS:
- Fomentar hàbits saludables d’alimentació.
- Potenciar hàbits d’higiene i conducta en la taula.
- Consolidar el respecte al personal treballador, als companys i materials, tant d’ús didàctic com de parament del menjador.
- Coordinar els objectius de menjador escolar amb els hàbits higiènics i de comportament que les famílies tenen a casa, a fi de potenciar el bon funcionament del servici.

2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:
El servei de menjador es presta de manera ordinària durant els dies lectius entre els mesos d’octubre a maig.
Durant el mes de maig es realitzarà un sondeig per a veure si hi ha suficients comensals per a donar el servei de menjador els mesos de juny i setembre. De tot allò informarem al seu moment, ja que les condicions per a aquests mesos són diferents.

El servei de menjador comença a les 12’30 h. del migdia, coincidint amb la finalització de les activitats lectives del matí i es prolonga fins a les 15’00 h., moment en què s’inicia la sessió de vesprada.
L’alumnat que fa ús del servici de menjador és distribuït en dos torns, per a una millor organització i funcionament del mateix.
La distribució del temps destinat a dinar, a la higiene o a les activitats formatives i de descans és la que es reflecteix en la següent graella

HORARI
PRIMER TORN
SEGON TORN
12’25
Les educadores acudeixen a les aules d’infantil

12’30 – 12’40
Llavar-se i preparar-se per a dinar
Control dels comensals en l’accés al pati
12’40 – 13’20
Dinar
Jocs en el pati del col·legi
13’20 – 13’30
Neteja després de el dinar
Llavar-se i preparar-se per a dinar
13’30 – 14’00
Descans i relaxació
Dinar
14’00 – 14’50
Descans / Activitats dirigides per les educadores
Desenrotllament de les activitats que es programen / Estudi en la biblioteca
14’50 - 15’00
Neteja i preparació per a la incorporació a l’aula
Neteja i preparació per a la incorporació a l’aula

Durant el present curs 2014/15, l’empresa encarregada, tant del funcionament de la cuina com de la contractació de les educadores, és CAPS. La mateixa empresa s’ocupa així mateix d’elaborar els menús que seran entregats a les famílies a principi de cada mes perquè puguen ser coneguts pels pares.
El dinar es prepara en la cuina del propi centre, realitzant-se anàlisis de control dietètic i bacteriològic, així com els controls que exigeix la legislació vigent.

El nombre d’educadores va directament relacionat amb el nombre de comensals i quedarà establit en el moment que es conega esta dada.
Aquestes persones portaran a terme una doble funció:
- Potenciar hàbits correctes d’higiene, alimentació i comportament dins del menjador.
- Atendre i vigilar la conducta de xiquetes i xiquets fora de l’horari propi de dinar, programant activitats que completen el procés formatiu de manera lúdica.

Per a l’alumnat d’infantil, les educadores realitzaran un seguiment continu dels seus hàbits alimentaris, informant a les famílies diàriament mitjançant la fitxa situada a les portes de les aules.

Per a l’alumnat de primària, coincidint amb les avaluacions, s’entregarà a les famílies un butlletí que arreplega informació diversa i molt completa sobre la relació dels seus fills amb el menjador escolar.

És condició obligatòria omplir la fitxa d’inscripció
per a donar-se d’alta en aquest servici


3.-PREUS I FORMA DE PAGAMENT

PREU / COMENSAL I DIA:
  • Alumnat sense beca ► 4,20 € per comensal i dia
  • Alumnat becat per Conselleria ► 0,26 € diaris (per a completar el preu del menú).

El preu del Menjador al llarg del curs queda de la manera següent:
MES
NÚM. DE DIES
PREU TOTAL (€)
BECATS 100% (€)
OCTUBRE 21 88,2 5,46
NOVEMBRE 17 71,40 4,42
DESEMBRE 15 63 3,9
GENER 19 75,6 4,68
FEBRER 20 84 5,2
MARÇ 20 84 5,2
ABRIL 14 58,80 3,64
MAIG 21 88,20 5,46

FORMA DE PAGAMENT PER ALS COMENSALS SENSE BECA :

  • S'efectuarà per domiciliació bancària. Es prega, per tant que omplia clarament la fitxa disponible per a això. Els rebuts es passaran en els 10 primers dies de cada mes.
  • En cas de faltar al menjador, només es tornarà l'import del menú: 1,75 € i sempre que s’ haja justificat l'absència durant més de 3 dies seguits. Per a que la devolució siga efectiva és necessari deixar constància per escrit dels dies que ha faltat i els motius.
  • En cas d'efectuar-se alguna devolució, esta operació l'efectuarà l'Encarregada del menjador, descomptant-ho de l'últim rebut al mes de maig, mai han de ser vostès els que apliquen pel seu compte tals descomptes, ja que ocasionarien trastorns en la comptabilitat del menjador.

FORMA DE PAGAMENT PER ALS COMENSALS BECATS :

  • S'abonarà l'import per domiciliació bancària en un sol pagament de 37,96 € el rebut del qual es passarà en el mes de novembre.


MOLT IMPORTANT

Dins de l’horari i espais del menjador, tot l’alumnat haurà de regir-se per les normes bàsiques de tolerància i respecte cap a persones i efectes. Estes normes són les que adjuntem a continuació i que vostès, una vegada conegudes, han de firmar en senyal de conformitat.


a. Faça constar en el full d’inscripció qualsevol tipus d’al·lèrgia a aliments, abonat amb l'informe mèdic corresponent i les pautes a seguir. En cas contrari no podem prendre el cas en compte.
b. Comuniquen en Secretaria qualsevol canvi de telèfon. Este ha d’estar sempre operatiu.
c. Els pares tenen dret a saber sobre el comportament dels seus fills/as, i l’obligació de firmar les notes de comportament que puguen rebre dels mateixos, i fer una reflexió a casa sobre el tema.
d. És obligatori comunicar les baixes abans de finalitzar el mes en la secretaria del centre (no als tutors).
e. Si vostès tenen algun problema que haja de ser tingut en compte a saber: problemes de comportament o de conducta dels seus fills/as, dietes que s'hagen de fer puntualment per qüestions de salut, pagos-impagos etc…hauran sempre comunicar-lo a l’encarregada de menjador (en horari de Secretaria), mai a les cuidadores, ja que entorpeix la seua labor i no és la seua competència.
f. l’ impagament del servici podrà ser motiu de la suspensió d’aquest.
g. Les famílies de xiquets i xiquetes que facen ús del servici del menjador, han de comprometre’s a acceptar i complir les normes que comporta este servici. Els recomanem que lligen i comenten amb els seus fills el full de normes a casa.


Benidorm, 17 de setembre de 2014


L’EQUIP DE MENJADOR ESCOLAR

dimecres, 17 de setembre de 2014

LA VUELTA AL COLE

El famós jutge de menors de Granada EMILIO CALATAYUD, conegut per les seues sentències exemplars, escriu al seu bloc sobre l'inici del curs escolar.


En els següents videos el podeu vore donant una conferència:I ací podeu consultar el seu decàleg per a formar un delincuent:dilluns, 15 de setembre de 2014

REUNIÓ MENJADOR


SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Amb motiu de l'inici del menjador, el pròxim 1 d'octubre (dimecres), els convoquem a una reunió que tindrà lloc el dimecres, 17 de setembre, a les 9’10 en el menjador del centre, on els donarem tota la informació necessària i detalls del servei. A més podran conèixer les instal·lacions i els presentarem a la nova empresa que prestarà el servei al nostre centre: CAPS.

Els fulls d'inscripció haurà d'entregar-se a Secretaria en horari de 9 a 9'45 hores. Tot l'alumnat que vaja a quedar-se a partir d'octubre ha de presentar la inscripció, independentment de si s'ha quedat a Setembre o el curs passat. El terme d’inscripció finalitza el 23 de setembre.


La Direcció.SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR

Con motivo del inicio del servicio de comedor el próximo 1 de octubre (miércoles), les convocamos a una reunión que tendrá lugar el miércoles, 17 de septiembre, a las 9’10 en el comedor del centro, donde les daremos toda la información necesaria y detalles de este servicio. Además podrán conocer las instalaciones y les presentaremos a la nueva empresa que va a dar el servicio en nuestro colegio: CAPS.

           Las hojas de inscripción deberán entregarse en Secretaría en horario de 9 a 9'45 horas. Todo el alumnado que vaya a quedarse a partir de octubre ha de presentar la inscripción, independientemente de si se han quedado en Septiembre o el curso pasado. El plazo de inscripción finaliza el 23 de septiembre.


La Dirección.


NOTA

Ja podeu consultar el llistat de puntuació per a les ajudes de menjador, publicat al tauler d'anuncis del col·legi.dimecres, 10 de setembre de 2014

ENQUESTA AVANÇAMENT CLASSES

Periòdicament posarem una enquesta a la part superior esquerra de la pantalla. 

Comencem amb la notícia relacionada amb l'avançament de les classes al dia 3 de setembre. Per a ajudar-vos a decidir el vostre vot podeu llegir les opinions expressades en els següents enllaços.

Un professor universitari:
EDUCACIÓN Y REFORMAS ABSURDAS

Un pare:
ESCUELA DE CALOR

Un sindicat:
ADELANTO INJUSTIFICADO

Un climatòleg:
SEPTIEMBRES CALUROSOS

Els pediatres:
SUSPENDER LAS CLASES

Ella:
EL CALOR NO ES CULPA NUESTRA


Temperatura a una de les nostres aules aquest matí:Nosaltres agraïm a les famílies la seua col·laboració.
dimecres, 3 de setembre de 2014

BENVINGUTS AL CURS 2014-2015

Vos donem la benvinguda al bloc del col·legi El Murtal. Aquest bloc va dirigit a tota la comunitat educativa (especialment a alumnes, famílies, mestres i personal no docent del centre) i a totes les persones interessades pel món de l'educació.

Donarem informació sobre horaris, notícies, activitats d'aula, excursions, celebracions, etc.

A les pestanyes de la part superior podreu accedir a llocs d'interés, com la pàgina web del cole, recursos d'utilitat i els blocs actius d'aula o d'assignatures.

També farem entrades amb articles o opinions relacionades amb temes educatius. Així, hui posem una carta dirigida per una mare al director del diari Información el passat diumenge. Esperem els vostres comentaris.

Información »

Cartas de los lectores

Virginia Sanz Chuliá

De vuelta al cole

Como madre de dos hijos en edad escolar me aterra ver lo poco que queda para su vuelta al cole. Adiós a acostarse y levantarse cuando te apetece, a pasar todo el día en la playa, ir a la piscina, salir a tomarte un helado, quedarte relajado después de comer, salir por la noche. Encima los días se acortan, invadiéndonos la oscuridad ya a media tarde. Y no nos queda más remedio que guardar la favorecedora y cómoda ropa veraniega, para sacar la aburrida y pesada ropa invernal. Adiós a la necesaria anarquía de hacer lo que se me antoja. Pasamos a la tiranía de los rígidos horarios, los madrugones, salir con la comida en la boca, a las frenéticas prisas por acabar los deberes, los estudios, las duchas, la cena, e irse a dormir prontito para estar despejados. Comienzan los cansinos e inevitables cumpleaños, temidos exámenes, tutorías, charlas, compra de material. Se acaba la paz y diversión, el salir a la calle para pasar al ostracismo de las viviendas, colegios, academias. Por no hablar de la incertidumbre ante el nuevo profesorado. Pero menos mal que estos estudios les van a asegurar un buen futuro laboral, una calidad de vida. O no. Porque ante la real y alarmante tasa de universitarios en paro, con contratos basura, o desempeñando trabajos muy por debajo de su preparación, los enchufes, así como la explotación de muchos jefes incompetentes a sus empleados, aprovechándose de la precaria situación, los cada vez más bajos sueldos y horarios esclavizantes... Me hace cuestionarme, cuando veo a mi hija estudiando cosas que no le van a servir de nada en la vida, vale le pena tanto esfuerzo y dedicación. Honestamente creo que no. Mejor sería para su felicidad que invirtiera ese tiempo en saber disfrutar de la vida, que con tanto estrés y competitividad se nos olvida. 

Precisament hui hem començat les classes, seguint una polèmica i exòtica decisió. Però, nosaltres ens hem sabut organitzar per a resistir les altíssimes temperatures, com podeu observar en la imatge.


La freqüència de les entrades serà, com a mínim, setmanal.

Esperem les vostres aportacions al bloc, en forma d'articles o de comentaris.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!