dijous, 3 de desembre de 2015

4 DE DESEMBRE: VOTACIÓ SOBRE LA JORNADA CONTINUA

Demà, 4 de desembre durem a terme una consulta per a conéixer l'opinió dels pares del centre sobre el tipus de Jornada Escolar que volem per als nostres fills.
Perquè les dades siguen representatives de la nostra comunitat escolar, és necessari que participe el màxim nombre possible de famílies
La pregunta que heu de contestar és senzilla:
Estàs a favor de que es sol·licite la Jornada Continua per al nostre col·legi?
SI             NO

Teniu dos formes possibles de participar:
1.-Vot presencial: El divendres 4 de desembre, en el Hall d'Infantil, estarà la mesa electoral, en horari de 9 a 10'00, i de 15'30 a 17'30 hores. Tots els pares i mares del nostre alumnat podran exercir el seu dret al vot, presentant algun document identificatiu (DNI, NIE, Passaport o Permís de Conduir...)

2.-Vot delegat: Aquells que desitgen participar però no puguen assistir, podran fer-nos arribar el seu vot seguint els passos següents:
1.Omplir la papereta de vot adjunta.
2.Introduir-la en un sobre tancat.
3.Introduir en un sobre major: fotocòpia de DNI, NIE, Passaport, etc... i sobre amb el vot.
4.Fer arribar este sobre a la mesa electoral abans del 4 de desembre a les 17'00 hores, entregant-lo a altres pares, per correu, en el despatx de l'AMPA, en el despatx de Direcció, o per qualsevol altre mitjà.

PARTICIPA!! LA TEUA OPINIÓ ÉS IMPORTANT

1 comentari: