dimarts, 25 de novembre de 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Com ja sabeu, el pròxim dijous 27 de novembre del 2014 se celebraran eleccions al Consell Escolar del centre. Podran votar tots els pares, mares i tutors legals que estiguen inscrits al cens.

La mesa electoral quedarà constituida a les 9’00 del matí, i l’horari de votació per al sector de pares serà el següent:

-De 9 a 10 h.
-De 12’30 a 13’00 h.
-De 16’00 a 17’00 h.

La votació es durà a terme al hall d’Infantil.

El llistat de candidats dels diferents sectors està publicat al tauló d'anuncis del centre.

A la papereta poden marcar un màxim de 3 candidats. Després del recompte, els quatre amb nombre més gran de vots, seran els triats com a representants del sector de pares, quedant el de menor nombre de vots com a suplent.

Per a aquells que desitgen exercir el seu dret al vot i no puguen assistir en eixe horari, hi ha la possibilitat del vot per correu o vot no presencial. Estos són els passos que han de seguir:

1.-Omplir la papereta de vot que adjuntem.
2.-Introduir eixa papereta en un sobre sense cap identificació.
3.-Ficar este sobre en un major, en el que figure la firma de l'elector en l'exterior.
4.-Incloure en este segon sobre una fotocòpia del DNI.
5.-Fer arribar este sobre a la mesa electoral abans de l'inici del recompte, a través d'una altra persona, o pel mitjà que es considere oportú.

Animem a la participació a tots els pares i mares del nostre alumnat.

Els alumnes estan en plena campanya electoral.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada