CALENDARI 2017-2018

Calendari de dies lectius per al curs 2017/18.

 AVALUACIONS I ENTREGA DE NOTES
EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS

1a AVALUACIÓ / 1ª EVALUACIÓN: 22 – 12 – 2017
2a AVALUACIÓ / 2ª EVALUACIÓN: 16 – 3 – 2018
3a. AVALUACIÓ / 3ª EVALUACIÓN: 22 – 6 – 2018